Voorwoord

In 2015 bestonden we twintig jaar. Twintig jaar van veilige en verantwoorde batterijeninzameling, waarin we uitgroeiden tot de onbetwiste autoriteit en hét kenniscentrum op het gebied van inzamelen en recyclen van afgedankte batterijen.

2,5 miljard batterijen

Het is bijna niet voor te stellen: in twee decennia zamelden we meer dan 2,5 miljard batterijen in. In al die jaren haalden we steeds ruimschoots de wettelijke verplichtingen, zoals het wettelijke inzamelpercentage. Met een inzamelpercentage van 46,1 procent in 2015 haalden we zelfs al de Europese norm van 45 procent voor 2016. Daarmee behoren we tot de top 3 van best presterende landen in Europa. In Nederland werd in 2015 gemiddeld 13 procent van alle lege batterijen via het huishoudelijk afval milieuonvriendelijk afgedankt. Daarmee bedroeg het inzamelpercentage van de voor inzameling beschikbare batterijen 87 procent.

Eén per 2 duizend inwoners

In 2015 voerden we gerichte acties en campagnes om consumenten over het belang van gescheiden inzameling van afgedankte batterijen te informeren en aan te zetten tot het daadwerkelijk inleveren daarvan. Naast voorzetting van de succesvolle campagne ‘Lege batterijen? Lever ze in en WIN!’ en de aanwezigheid op beurzen en evenementen, bezocht ons promotieteam in 2015 verschillende winkelcentra door het hele land. Zo konden we het winkelend publiek vertellen over het belang van inleveren en wijzen op de inleverpunten in hun winkelcentrum. Ons netwerk van inleverpunten is landelijk dekkend: elke gemeente heeft minimaal één inleverpunt per 2 duizend inwoners. Kortom, optimaal inlevergemak!

"Professioneel en succesvol, óók in 2015"

Logistiek en recycling

Op het gebied van logistiek had Stibat in 2015 te maken met een aanpassing van de ADR, de wet- en regelgeving voor veilig transport. Wij anticipeerden daar ruim op tijd op en ontwikkelden in overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) praktische oplossingen. Dat is van belang voor zowel de logistiek van ons fijnmazige inzamelnetwerk als voor het transport van alle ingezamelde en gesorteerde batterijen naar recyclers in Europa. Voorwaarde voor de samenwerking met de recyclers is dat zij, naast de geldende wettelijke verplichtingen zoals de te behalen recyclingefficiency, voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in onze Ecotest. Met die aanvullende eisen wordt de recycler onder andere beoordeeld op zaken als het klimaateffect, de carbon footprint, de toxiciteit én de kosten.

Elektrische fietsen

In 2015 richtten de producenten en importeurs van elektrische fietsen de Stichting EPAC op en kreeg Stibat officieel de opdracht voor het inzamelen van de afgedankte fietsaccu’s. Een proeve van bekwaamheid voor Stibat op het gebied van het leveren van maatwerk: één die met succes is afgelegd. Het inzamelgewicht van fietsaccu’s in 2015 steeg met ruim 21 procent ten opzichte van 2014.

Ook in 2015 heeft Stibat op professionele en succesvolle wijze uitvoering gegeven aan de producentenverantwoordelijkheid van de producenten van draagbare en industriële batterijen. Kortom, een organisatie om trots op te zijn!

Laurens ten Horn
Voorzitter Stibat (Stichting Batterijen)