Vooruitblik

‘Onze klanten helpen bijzonder voor hún klanten te blijven’

"Wat wil de klant? Altijd al een belangrijke vraag, vanaf de start twintig jaar geleden. Maar waar destijds een collectieve oplossing afdoende was, vragen klanten steeds vaker een individuele oplossing. En waar je vroeger misschien kon stellen ‘leuker kunnen we het niet maken, wel gemakkelijk’, zie je dat klanten nu steeds vaker ook zélf met batterijeninzameling aan de slag gaan."

Duurzaamheid, circulaire economie, veiligheid

"Duurzaamheid, circulaire economie, veiligheid … die termen spelen een belangrijke rol bij de huidige bedrijfsvoering. En batterijeninzameling past hierbij. Zeker met de komst van de krachtige lithiumbatterijen vraagt dit extra aandacht. Dus maken bedrijven graag gebruik van de expertise van Stibat. Van onze veiligheidsadviezen en Ecotest. En kunnen we steeds meer maatwerk aanbieden. Echt kijken wat de klant wil, ingaan op hun behoeften."

Naar de horizon kijken

"De inzameling van de fietsaccu’s voor de fietsbranche is een recent voorbeeld van succesvol ingaan op de behoeften van de klant. Maar als je naar de horizon kijkt, zie je vele andere mogelijkheden. Maatwerkoplossingen waarbij we gezamenlijk de communicatie oppakken. Of logistiek slimmer werken. Zo leveren klanten van ons dagelijks goederen af bij hun afnemers. Misschien is het voor hen wel mogelijk meteen batterijen mee te nemen? En op die manier de logistiek van de batterijeninzameling handig te combineren? Dat soort oplossingen onderzoeken we nu."

Talloze mogelijkheden

"Zo gingen we voor onze klant Duracell aan de slag. Duracell werkt inmiddels onafhankelijk van Procter & Gamble en zet in Europa een nieuwe organisatie op. Daarbij willen ze de opgave van het aantal door hen op de markt gebrachte batterijen het liefst internationaal afstemmen en uniformeren. En wij ondersteunen ze daarbij. We helpen ze bij het doen van de opgaven en leveren maatwerk in de opgavesystematiek. De mogelijkheden zijn talloos."

Flexibel meebewegen

"Momenteel bereiden we onze organisatiestructuur voor op de toekomst. Zodat we flexibel kunnen blijven meebewegen met de markt. Zo helpen wij ónze klanten om bijzonder voor hún klanten te blijven."

Jan Bartels
Directeur Stibat (Stichting Batterijen)