Inzamelresultaat

Een belangrijke taak van Stibat is het realiseren van het (wettelijk vastgestelde) inzamelpercentage voor draagbare batterijen. Vanaf 2015 was dit vastgesteld op minimaal 25 procent; vanaf september 2016 geldt een inzameldoelstelling van 45 procent.

Twee cijfers zijn van belang voor het inzamelpercentage van draagbare batterijen. Allereerst het gewicht van de ingezamelde batterijen van het kalenderjaar. En ten tweede het gemiddelde gewicht van de op de markt gebrachte batterijen (put on market of POM) in het kalenderjaar plus de twee daaraan voorafgaande jaren. Het inzamelpercentage wordt berekend door het eerste cijfer door het tweede te delen en met 100 procent te vermenigvuldigen.

Voor 2015:

46.1%

Put on market (POM)

Op 31 december 2015 telde Stibat 893 klanten (tegen 909 in 2014). Dit zijn producenten en importeurs van zowel draagbare als industriële batterijen. In 2015 brachten deze producenten en importeurs samen 11 miljoen kilogram aan batterijen op de markt (cijfers bijgewerkt tot en met 31 mei 2016), in 2014 was dit 12 miljoen kilogram.

Hierbij ging het om 7,8 miljoen kilogram draagbare batterijen (2014: 7,7 miljoen) en 3,2 miljoen kilogram industriële batterijen (2014: 4,4 miljoen).

“Tot voor kort viel Duracell onder Procter & Gamble. Maar inmiddels is Duracell een losse entiteit. We zijn nu dus ook zelf verantwoordelijk voor een juiste administratie en batterijenopgave. Een hele klus. Helemaal voor een groot batterijenmerk als Duracell. Bij Procter & Gamble hebben we gezien hoeveel werk het scheelt om bij Stibat aangesloten te zijn. Daarom kiezen we nu opnieuw voor de samenwerking met Stibat. Duracell juicht het initiatief van Stibat toe om de batterijenopgave in Europa centraal te regelen. Nu heeft elk land zijn eigen regels. Het zou heel mooi zijn als dat één uniform systeem wordt."

Joris van der Schoot, commercial strategy manager Benelux bij Duracell

Inzameling fietsaccu’s (industriële batterijen)

Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen elektrische fietsen. Sinds 2013 is Stibat in gesprek met de fietsproducenten (de fabrikanten en importeurs) van elektrische fietsen om ook voor fietsaccu’s een veilige en verantwoorde inzameling te realiseren. Daarmee willen we invulling geven aan de maatschappelijke en de producentenverantwoordelijkheid van deze producenten. In 2014 startten wij met de inzameling en op 1 juli 2015 richtten de producenten en importeurs van elektrische fietsen Stichting EPAC op. Deze onafhankelijke stichting zorgt voor de financiering van de inzameling en recycling van de afgedankte fietsaccu’s en geeft opdracht aan Stibat om die inzameling en recycling te regelen. De aangesloten importeurs ontvangen ondersteuning bij de opgave en worden gecontroleerd.

In 2015 zijn 530 duizend kilogram fietsaccu’s op de markt gebracht, in 2014 was dit 591 duizend kilogram. Deze opgave (put on market of POM) van de bij Stichting EPAC aangesloten importeurs laat ten opzichte van 2014 een lichte daling zien. Die ontwikkeling is niet in lijn met de markt. Een aantal marktpartijen ontbrak in 2015 aan het deelnemersbestand, wat de afname van het POM-cijfer kan verklaren. Inmiddels (in 2016) heeft een aantal van deze importeurs zich alsnog aangesloten bij Stichting EPAC. Naar verwachting zal de (toekomstige) opgave van deze nieuw toegetreden importeurs leiden tot een meer marktconform beeld van de POM van de bij Stichting EPAC aangesloten deelnemers.

Ondersteuning en controle klanten

De batterijenopgave kan complex zijn als een bedrijf veel verschillende typen batterijen en/of producten met batterijen importeert en verkoopt. Stibat ondersteunt klanten waar mogelijk bij het doen van de opgave. Dat doen we met onze telefonische helpdesk en op verzoek komen we langs om bij de opgave te assisteren. Mede op basis van de input van onze klanten passen wij het digitale opgavesysteem (myBatbase) regelmatig aan om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Jaarlijks laat Stibat de opgaven van 27 klanten (van de door hen op de Nederlandse markt gebrachte batterijen) door onze accountant controleren. Op die manier zorgen we voor juiste en volledige opgaven voor het rapporteren van de Nederlandse cijfers aan de Europese Commissie. Het voordeel voor onze klanten is dat zij tijdige informatie ontvangen over de juiste invulwijze. Ook kunnen we de opgave waar nodig corrigeren. De accountantscontroles in 2015 brachten geen bijzondere zaken aan het licht.

Update myBatbase

Eind 2014 voerde Stibat een enquête uit onder de klanten over het gebruiksgemak en mogelijke verbeterpunten van myBatbase, het centrale batterijenopgavesysteem van Stibat. De wensen van onze klanten zijn in 2015 vertaald in een nieuwe versie van het opgavesysteem. Het belangrijkste aandachtspunt was de snelheid van het systeem. Dat is met succes aangepakt en het inloggen is aanzienlijk vereenvoudigd door het gebruik van een wachtwoord in plaats van een token. Daarnaast is gekozen voor een meer overzichtelijke vormgeving en lay-out.

“Spectrum Brands Benelux heeft een breed assortiment aan consumentenbatterijen, waaronder de merken Varta en Rayovac, en is dus ook verplicht om batterijenopgave te doen. Vanzelfsprekend is Spectrum Brands aangesloten bij Stibat. Zij helpen ons om overzicht te houden en een juiste opgave te doen. In 2015 heeft Stibat besloten om de hoogte van de beheerbijdrage te baseren op de soort batterij. Door mobiele telefoons en elektrisch gereedschap komen er bijvoorbeeld steeds meer lithiumbatterijen op de markt. Deze zijn krachtiger dan alkalinebatterijen, maar lithium recyclen is wel een stuk duurder dan het recyclen van alkaline. Met deze nieuwe indeling verdeelt Stibat de kosten eerlijker. En daar staan we bij Spectrum Brands helemaal achter.”

Marco Kroes, Controller bij Spectrum Brands Benelux B.V.