Introductie

Stibat: hét batterijenservice- en kenniscentrum van Nederland

De producentenverantwoordelijkheid voor batterijen vormt de basis van Stibat. Die begint in 1995 met Nederlandse wetgeving. Vanaf die tijd hebben batterijenproducenten en -importeurs de wettelijke plicht en verantwoordelijkheid om batterijen in te zamelen en te recyclen. Om uitvoering te geven aan hun producentenverantwoordelijkheid besluit de batterijenbranche een stichting op te richten (Stichting Batterijen) en koppelt daaraan een uitvoeringsorganisatie (Stibat). In het bestuur zijn alle grote batterijproducenten vertegenwoordigd. Op 3 mei 1995 schrijft de eerste klant zich in bij Stibat.

Vier taken

Stibat zorgt namens de producenten en importeurs van batterijen voor de uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid zoals vastgelegd in de wet: het realiseren van de inzameldoelstelling, het verzorgen van een landelijk dekkend inzamelnetwerk, het realiseren van de recyclingdoelstelling en de communicatie met consumenten over het belang van de gescheiden inzameling van afgedankte batterijen. Daarnaast verzorgt Stibat de verplichte registratie van producenten en importeurs voor zowel draagbare als industriële batterijen én rapporteren we aan de overheid het gewicht batterijen dat ze jaarlijks op de Nederlandse markt brengen. Stibat voert die taken namens de deelnemende producenten en importeurs - de klanten - uit. En neemt hen daarmee veel werk uit handen

Inzamelpercentage

Een belangrijk cijfer voor Stibat is het inzamelpercentage voor draagbare batterijen. Dit is het percentage batterijen dat we inzamelen in relatie tot het aantal op de markt gebrachte batterijen van de afgelopen drie jaar. Voor 2015 was dat percentage wettelijk vastgesteld op minimaal 25 procent. Met een gerealiseerd percentage van 46,1 procent haalden we die doelstelling ruimschoots. Vanaf september 2016 geldt als doelstelling een inzamelpercentage van 45 procent.

25%
2015 wettelijk %
46.1%
2015 gerealiseerd %
45%
2016 wettelijk %

Producenten en importeurs

In 2015 had Stibat 893 klanten: de producenten en importeurs van batterijen die zich via een toetredingsovereenkomst bij ons aansloten. Jaarlijks vullen de producenten en importeurs de verkoopgegevens van batterijen eenvoudig in via ons digitale opgavesysteem myBatbase. Vervolgens maken wij één collectieve rapportage. De producenten en importeurs hebben zo de garantie dat ze zijn ingeschreven bij het register en voldoen aan de vier wettelijke vereisten. Voor de diensten van Stibat betalen klanten een beheerbijdrage: een vast bedrag per batterij aan de hand van vastgestelde gewichtscategorieën.

Consumenten

Stibat heeft een landelijk dekkend inzamelnetwerk bij alle winkels die batterijen verkopen en die wettelijk verplicht zijn om batterijen in te zamelen. Waar je ze koopt, kun je ze kwijt! Zo zorgen we dat consumenten afgedankte batterijen altijd wel ergens in de buurt kunnen inleveren. Met voorlichtingscampagnes activeren we consumenten en maken we ze bewust van het belang van gescheiden inleveren. Bijvoorbeeld via onze campagne ‘Lege batterijen? Lever ze in en WIN!’ waarbij consumenten kans maken op een Pluim of reischeque. Iedere maand worden er door een gerechtsdeurwaarder 103 prijswinnaars getrokken uit de zakjes met batterijen die consumenten inleverden.

Inleverpunten

‘Landelijk dekkend’ houdt in dat Stibat in elke gemeente minimaal één inleverpunt per 2 duizend inwoners heeft. Onze chauffeurs halen de afgedankte batterijen op bij de inleverpunten en ruilen dan de volle inzamelton of -doos in voor een lege. De inleverpunten, zoals winkels en doe-het-zelfzaken, hebben er op die manier geen omkijken naar. Daarna gaan de batterijen naar het sorteercentrum in Lelystad en wordt het totale inlevergewicht vastgesteld. Na sortering worden de batterijen getransporteerd naar recyclers in Europa, die voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de EU-richtlijnen.

Ophaalverzoeken, vragen en opmerkingen

Stibat maakt het de aangesloten producenten en importeurs, maar ook de consumenten en inleverpunten zo gemakkelijk mogelijk. We bieden ondersteuning bij de registratie van de op de markt gebrachte batterijen. We verzorgen de complete keten van batterijeninzameling, -sortering en -recycling en nemen zo veel mogelijk administratieve en operationele zorgen uit handen. Ook voor ondersteuning bij het invullen van de opgave staat Stibat klaar voor de klanten. Verder kunnen inleverpunten, consumenten, gemeenten en de overheid bij ons terecht voor ophaalverzoeken of met vragen en opmerkingen over het inzamelen, sorteren en recyclen van batterijen. Stibat fungeert als kennis- en servicecentrum, zet nieuwe structuren voor veilige en verantwoorde inzameling op en verzorgt maatwerk voor producenten en importeurs. Kortom, Stibat is dé autoriteit in Nederland op het gebied van een veilige en verantwoorde inzameling en recycling van mobiele energiedragers.

Taken Stibat

Inzamelresultaat

realiseren van het (wettelijk vastgestelde) inzamelpercentage.

Inzamelstructuur

verzorgen van een landelijk dekkend netwerk van inleverpunten.

Recyclingresultaat

realiseren van de (wettelijk vastgestelde) recyclingefficiency.

Communicatie

consumenten bewust maken van het belang van gescheiden inzameling.

Daarnaast verzorgt Stibat de registratie van batterijen­producenten en -importeurs voor de Nederlandse overheid.