Organisatie

Stibat staat onder leiding van een bestuur en wordt bijgestaan door een bureau onder leiding van een directeur. Per 31 december 2015 had Stibat 11 fte’s. Stibat hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001: 2008. Voor dit systeem zijn we gecertificeerd. Jaarlijks voert Lloyd’s Register Quality de externe audit uit.

Stibat verzorgt de inzameling en recycling van lege batterijen voor deelnemende producenten en importeurs. Dat gebeurt op basis van het Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008. De regeling bevat regels over het afvalbeheer en het gebruik van gevaarlijke stoffen in batterijen en accu’s. De manier waarop Stibat invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen staat beschreven in een collectieve mededeling die ze heeft ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Medewerkers

Jan Bartels

(Directeur)

Jeanine van Dijk

(Manager Communicatie)

Douglas de Haas

(Controller)

Anneloes van Huuksloot

(Monitoring & Databeheerder)

Gert Jan van Huuksloot

(Manager Landelijk Dekkend Netwerk)

Joas van Lent

(Manager Logistiek en Recycling)

Anja Noordijk

(Financieel medewerkster)

Harm Noorman

(Manager Producenten Services)

Lia Schenk

(Medewerkster Producenten Services)

Sandra Stougje

(Medewerkster Logistiek en Recycling)

Marianne Switzar

(Medewerkster Landelijk Dekkend Netwerk)

Ester van de ven

(Projectmedewerkster Communicatie en Producenten Services)

Bestuur

L.T.J.M. (Laurens) ten Horn, voorzitter – Directeur LtH Consult
R. (Ram) Behari, penningmeester – Directeur Spectrum Brands Benelux B.V.
E. (Erik) van der Hout, bestuurslid – Manager Business Development Accell Group
K. (Karel) van Nielen, bestuurslid – Commercial Finance Manager Benelux Procter & Gamble
Mr. E.J. (Eric Jan) Schipper, bestuurslid – Manager P&O en Externe Betrekkingen Intergamma B.V.
E. (Eelco) Smit, bestuurslid – Senior Manager Sustainability Philips Consumer Lifestyle B.V.
W.V.T. (Wim) Willems, bestuurslid – Group Manager Corporate Affairs Panasonic Energy Europe